công khai

Một năm công khai các bản án – Không như Chánh án mơ

Một năm công khai các bản án – Không như Chánh án mơ
Members Public

Hơn một năm trước, Chánh án Toà án Nhân dân Tối Cao, Nguyễn Hoà Bình, đã làm một việc hơn hẳn những người tiền nhiệm khi khai trương một trang mạng để người dân có thể đọc các bản án, quyết định của các thẩm phán. Việc cho người dân đọc các bản án, tài […]

Trần Phương
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →