công luận

Thủ tục Filibuster và sự điên rồ của nền dân chủ Mỹ

Thủ tục Filibuster và sự điên rồ của nền dân chủ Mỹ
Members Public

Thượng nghị sĩ Mỹ không bị giới hạn thời gian phát biểu tại nghị trường. Họ được quyền nói cho đến khi kiệt sức để ngăn chặn hoặc trì hoãn Thượng viện ra một quyết định nào đó.  Trong bộ phim kinh điển “Mr. Smith Goes to Washington” năm 1939, tài tử James Stewart vào […]

Đức Việt
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →