công lý phục hồi

Công lý phục hồi – một cách tiếp cận với bạo lực học đường

Công lý phục hồi – một cách tiếp cận với bạo lực học đường
Members Public

Nhiều người trên mạng xã hội đang kêu gọi áp dụng hình phạt nặng nhất cho năm học sinh đánh bạn: “phạt 1 năm tù”, “đuổi học vĩnh viễn”, “cần đưa vào trường giáo dưỡng”, “truy tố hình sự”, v.v. Kiểu công lý “ăn miếng trả miếng” của một bộ

Trần Phương
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →