đại biểu chức sắc tôn giáo

4/5 chức sắc đắc cử đại biểu Quốc hội Khóa XV là của Phật giáo

4/5 chức sắc đắc cử đại biểu Quốc hội Khóa XV là của Phật giáo
Members Public

Năm đại biểu là chức sắc tôn giáo chỉ đại diện cho hai tôn giáo.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →