đại học

Bẫy tư duy sinh viên luật nên tránh – Chủ nghĩa tương đối

Bẫy tư duy sinh viên luật nên tránh – Chủ nghĩa tương đối
Members Public

Café Luật Khoa — Không như tại Mỹ, nơi luật là một môn học ở cấp độ sau đại học; Anh, Úc, New Zealand và nhiều nước thông luật khác, luật là một môn được dạy và học ở cấp độ đại học, và cũng là một trong những môn học vào loại ‘hot’ nhất […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa
Tại sao tự do ngôn luận rất quan trọng trong khuôn khổ các trường đại học?

Tại sao tự do ngôn luận rất quan trọng trong khuôn khổ các trường đại học?
Members Public

‘Khoản không gian an toàn ” sẽ tạo ra những sinh viên tốt nghiệp không sẵn lòng chấp nhận những quan điểm khác nhau hoặc tư tưởng mới nảy sinh trong tương lai – một sự khủng hoảng đối với một xã hội tự do.   Ông Bloomberg, người sáng lập của Bloomberg LP, là […]

Hồng Tâm
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →