dân chủ ngụy biện

Sách “Dân chủ và Thể chế dân chủ”: Tìm kiếm đồng thuận chung

Sách “Dân chủ và Thể chế dân chủ”: Tìm kiếm đồng thuận chung
Members Public

Ngày nay “dân chủ” đã trở thành một thuật ngữ nền tảng của các lý thuyết chính trị phổ biến và chi phối trên thế giới. Điều này được phản ánh không chỉ ở số lượng lớn các nước dân chủ trong thực tế, mà còn ở việc hầu hết các nước trên thế giới, […]

Minh Anh
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →