Đan viện Thiên An đòi đất

Tôn giáo tháng 7: Tranh chấp nhà, đất; chính sách đất đai phân biệt đối với các tổ chức tôn giáo

Tôn giáo tháng 7: Tranh chấp nhà, đất; chính sách đất đai phân biệt đối với các tổ chức tôn giáo
Members Public

Trong bản tin tháng Bảy này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao các tôn giáo khó phát triển với chính sách đất đai phân biệt của chính quyền Việt Nam qua mục [Bàn tay của chính quyền] và mục [Ngày này năm xưa]. Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam tiếp tục […]

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →