Đánh bạc

5 vấn đề lớn của vụ trao trả 400 người Trung Quốc đánh bạc tại Việt Nam

5 vấn đề lớn của vụ trao trả 400 người Trung Quốc đánh bạc tại Việt Nam
Members Public

Câu chuyện 400 người Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam, tổ chức đánh bạc, bị vây bắt bởi hơn 1.000 chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ và cuối cùng… được trao trả về cho cơ quan điều tra, xét xử Trung Quốc xem xét không hẳn là một câu chuyện nóng hổi, được quan […]

Võ Văn Quản
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →