Đánh giá nhân quyền thường niên

Cơ chế kiểm điểm nhân quyền UPR của LHQ là dành cho mỗi chúng ta

Cơ chế kiểm điểm nhân quyền UPR của LHQ là dành cho mỗi chúng ta
Members Public

Từ năm 2014, người Việt Nam bắt đầu nghe nhiều về cơ chế UPR – viết tắt của Universal Periodic Review (Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát) – khi các tổ chức dân sự trong và ngoài nước xuất hiện tại buổi kiểm điểm của Việt Nam. Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi thành tích […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →