đạo luật nhân quyền

Mỹ: Khi quyền tự do ngôn luận đụng quyền tư hữu, quyền tư hữu thắng

Mỹ: Khi quyền tự do ngôn luận đụng quyền tư hữu, quyền tư hữu thắng
Members Public

Quyền tự do ngôn luận là một quyền phổ quát, nhưng không phát triển đồng bộ mọi nơi mọi lúc.

Vũ Quí Hạo Nhiên
tự do ngôn luận
Nước Mỹ thời lập quốc của những người da trắng tự do

Nước Mỹ thời lập quốc của những người da trắng tự do
Members Public

Khi nói về nước Mỹ, tôi hay nghe nhiều người nói về giấc mơ Mỹ, về tự do, dân chủ, bình đẳng, về sự đa sắc tộc/đa văn hóa, và cơ hội cho những ai biết cố gắng vươn lên. Tất cả những điều này tạo nên một hình ảnh nước Mỹ đặc biệt ngoại […]

NDC Giang
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →