NDC Giang

Phụ nữ gốc Á chết trong các vụ xả súng không phải là ngẫu nhiên. Đó là hệ quả của hệ thống

Phụ nữ gốc Á chết trong các vụ xả súng không phải là ngẫu nhiên. Đó là hệ quả của hệ thống
Members Public

Sự kỳ thị người gốc Á là hệ quả chồng chéo của phân biệt chủng tộc và phân biệt giới.

NDC Giang
Quan điểm
Nước Mỹ chào đón người nhập cư? Không hẳn.

Nước Mỹ chào đón người nhập cư? Không hẳn.
Members Public

Kỳ 1: Nước Mỹ thời lập quốc của những người da trắng tự do Kỳ 2: Nền dân chủ của người da trắng Nước Mỹ vẫn luôn được nghĩ đến như một đất nước chào đón người nhập cư, mở cửa cho những người bị đàn áp. Nhưng trong suy nghĩ đại chúng về nước Mỹ, […]

NDC Giang
Quốc tế
Nền dân chủ của người da trắng

Nền dân chủ của người da trắng
Members Public

Kỳ 1: Nước Mỹ thời lập quốc của những người da trắng tự do Vào thời kỳ lập quốc của Hoa Kỳ, nếu quyền công dân chỉ dành cho người da trắng tự do thì dân chủ cũng chỉ dành cho người da trắng tự do. Khi bàn đến tính dân chủ của xã hội […]

NDC Giang
Quốc tế
Nước Mỹ thời lập quốc của những người da trắng tự do

Nước Mỹ thời lập quốc của những người da trắng tự do
Members Public

Khi nói về nước Mỹ, tôi hay nghe nhiều người nói về giấc mơ Mỹ, về tự do, dân chủ, bình đẳng, về sự đa sắc tộc/đa văn hóa, và cơ hội cho những ai biết cố gắng vươn lên. Tất cả những điều này tạo nên một hình ảnh nước Mỹ đặc biệt ngoại […]

NDC Giang
Quốc tế
Về chuyện “sao người Mỹ đen không chịu khó vươn lên như người gốc Á?”

Về chuyện “sao người Mỹ đen không chịu khó vươn lên như người gốc Á?”
Members Public

Trong các bài viết hoặc các lập luận nổi lên sau cái chết của George Floyd gần đây, thuật ngữ “model minority” (cộng đồng thiểu số tiêu biểu/kiểu mẫu) được sử dụng để đổ lỗi cho người Da Đen và văn hóa của họ. Biểu hiện cụ thể của lập luận liên quan đến thuật […]

NDC Giang
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →