đấu tranh bất bạo động

Tẩy chay: Thanh gươm cùn hay “thượng phương bảo kiếm”?

Tẩy chay: Thanh gươm cùn hay “thượng phương bảo kiếm”?
Members Public

Chúng ta thường chỉ nghe từ “tẩy chay” xuất hiện nhiều trong các sự kiện xã hội, một kiểu phản kháng của các hội nhóm chống lại những gì họ cho là bất công hoặc trái đạo đức. Tẩy chay vì vậy đối với nhiều người nghe có vẻ rất ghê gớm, kịch liệt, thậm […]

Y Chan
Phong trào Xã hội
6 “bí kíp” đấu tranh bất bạo động thành công

6 “bí kíp” đấu tranh bất bạo động thành công
Members Public

Bí kíp số 2: Luôn luôn khởi xướng những giải pháp thay thế có tính xây dựng.

Trâm Huyền
Phong trào Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →