defamation per se

“Defamation per se”: Cách nước Mỹ xác định hành vi vu khống trong tranh chấp dân sự

“Defamation per se”: Cách nước Mỹ xác định hành vi vu khống trong tranh chấp dân sự
Members Public

Có những lời xúc phạm được luật pháp Hoa Kỳ cho là đương nhiên gây hại, không cần chứng minh.

Võ Văn Quản
tự do ngôn luận

Ủng hộ báo chí độc lập →