dĩ hoa vi trung

Tư tưởng đại quốc – tiểu quốc: “Một nhịn chín lành” chỉ bất lợi cho cả hai

Tư tưởng đại quốc – tiểu quốc: “Một nhịn chín lành” chỉ bất lợi cho cả hai
Members Public

Sai lầm nghiêm trọng của một số lượng lớn người Việt Nam, và có lẽ cả Trung Quốc, là xem nhẹ vai trò của pháp luật quốc tế. Quan điểm “nước lớn họ làm gì chẳng được” hay “luật quốc tế do nước lớn vẽ ra”, theo minh chứng lịch sử, khiến cho mối quan […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →