dịch vụ công

Vaccine có hạn, sao không tiêm trước cho người dễ chết nhất?

Vaccine có hạn, sao không tiêm trước cho người dễ chết nhất?
Members Public

Ưu tiên bảo toàn nhân mạng, hay ưu tiên đảm bảo “nồi cơm”?

Hiền Minh
Xã hội
Kỳ 17 – Án lệ thứ 33: Dịch vụ y tế công và quyền con người

Kỳ 17 – Án lệ thứ 33: Dịch vụ y tế công và quyền con người
Members Public

Nam Quỳnh (dịch) Dự án Rightsinfo do luật sư tranh tụng chuyên về nhân quyền Adam Wagner thành lập ngày 22 tháng 04 năm 2015 với mục đích truyền bá kiến thức về nhân quyền tại Anh. Loạt bài 50 Án Lệ Nhân Quyền Làm Thay Đổi Vương Quốc Anh là một trong những sản […]

Nam Quỳnh
Vụ án

Ủng hộ báo chí độc lập →