diễn văn nhượng bộ

Phải nói gì khi thất cử tổng thống Hoa Kỳ

Phải nói gì khi thất cử tổng thống Hoa Kỳ
Members Public

Lời của người thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng đôi khi còn quan trọng hơn lời của người thắng. Đó là sự nhượng bộ để nền dân chủ tiến lên.

Bùi Công Trực
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →