Bùi Công Trực

Sức sống của tín ngưỡng địa phương giữa làn sóng quốc hữu hóa

Sức sống của tín ngưỡng địa phương giữa làn sóng quốc hữu hóa
Members Public

Trong thể chế độc tài toàn trị, các tín ngưỡng địa phương vẫn có thể tìm ra đường sống riêng.

Bùi Công Trực
Tôn giáo
“Bình Tây, sát tả” và những cuộc đàn áp Công giáo bị bôi xóa

“Bình Tây, sát tả” và những cuộc đàn áp Công giáo bị bôi xóa
Members Public

Vào thế kỷ 19, giết người Công giáo từng có nghĩa là yêu nước. Phan Bội Châu không nghĩ vậy.

Bùi Công Trực
Tôn giáo
Những nghệ sĩ “biến mất”: Kỷ nguyên kiểm duyệt mới dưới tay Trung Quốc

Những nghệ sĩ “biến mất”: Kỷ nguyên kiểm duyệt mới dưới tay Trung Quốc
Members Public

Những ngôi sao vụt tắt.

Bùi Công Trực
Quốc tế
Bao nhiêu tiền đã được chi cho Bộ Công an để "chống dịch"?

Bao nhiêu tiền đã được chi cho Bộ Công an để "chống dịch"?
Members Public

Công an vừa có quyền, lại vừa được chu cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện quyền lực đó.

Bùi Công Trực
Chính trị
Anh và Nga giải quyết nạn bạo lực trong quân đội như thế nào

Anh và Nga giải quyết nạn bạo lực trong quân đội như thế nào
Members Public

Ở đâu cũng có nạn bạo lực, nhưng cách ứng xử của các chính quyền thì rất khác nhau.

Bùi Công Trực
Quốc tế
Mô hình hội đồng bầu cử: Mỗi nước một vẻ, nhưng mười phân có vẹn mười?

Mô hình hội đồng bầu cử: Mỗi nước một vẻ, nhưng mười phân có vẹn mười?
Members Public

Không có mô hình chung cho thiết chế hội đồng bầu cử, nhưng tính độc lập luôn là cần thiết.

Bùi Công Trực
Bầu cử
Vì sao tôi lại phải trung thành với đất nước Việt Nam?

Vì sao tôi lại phải trung thành với đất nước Việt Nam?
Members Public

Lòng trung thành cũng giống như tình yêu nam nữ. Nó phải đến từ hai phía.

Bùi Công Trực
Quan điểm
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam: Những nguyên tắc pháp lý phải tuân thủ

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam: Những nguyên tắc pháp lý phải tuân thủ
Members Public

Trong tiêm chủng phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm, của rẻ không được phép là của ôi.

Bùi Công Trực
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →