định kiến

Đức hạnh và Dâm đãng

Đức hạnh và Dâm đãng
Members Public

Trong cuốn sách cực kỳ hữu ích “Tư Duy Nhanh và Chậm”, nhà tâm lý học từng đoạt giải Nobel Kinh Tế Daniel Kahneman viết rằng bộ não con người thường có hai hệ thống: một hệ thống chăm chỉ và một hệ thống lười biếng. Hệ thống chăm chỉ tư duy sâu và tư […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →