Đoàn Khiết Long

Nhận diện tân thẩm phán Trung Quốc của Toà Luật Biển Quốc tế

Nhận diện tân thẩm phán Trung Quốc của Toà Luật Biển Quốc tế
Members Public

Ông Duan Jielong (Đoàn Khiết Long) vừa chính thức trúng cử một ghế trong Tòa Trọng tài Quốc tế về Luật Biển (International Tribunal of the Law of the Sea – ITLOS). Bao gồm 21 thẩm phán được bầu chọn dựa trên nguyên tắc công bằng địa lý (equitable geographical representation), ITLOS đặt trụ

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Biển Đông

Ủng hộ báo chí độc lập →