độc lập thông tin

Vai trò của truyền thông nhà nước- Kỳ cuối: Tương lai nào cho cải cách truyền thông?

Vai trò của truyền thông nhà nước- Kỳ cuối: Tương lai nào cho cải cách truyền thông?
Members Public

Dạ lãm, dịch từ Breaking the News:The Role of State-Run Media, Christopher Walker và Robert W. Orttung, Project Muse Bài viết liên quan: Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 1: Công cụ “giữ xuồng” của chính quyền Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 2: Hai đối tượng mục tiêu [&hel

Dạ Lãm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →