đóng cửa trường học

3 vấn đề của biện pháp đóng cửa trường học

3 vấn đề của biện pháp đóng cửa trường học
Members Public

Tóm tắt: Có ba nhóm giải pháp để kiểm soát dịch bệnh: hạn chế tương tác xã hội (trong đó có đóng cửa trường học), hạn chế khả năng truyền bệnh của bệnh nhân bằng liệu pháp điều trị, và hạn chế khả năng bị lây nhiễm của người chưa mắc bệnh bằng cách điều […]

Võ Văn Quản
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →