Dòng Đa minh Tam Hiệp

10 trường học Công giáo chính quyền mượn, lấy nhưng không chịu trả

10 trường học Công giáo chính quyền mượn, lấy nhưng không chịu trả
Members Public

Tháng 3/1975, khi quân đội cộng sản tràn vào Huế, các sư huynh cộng đoàn trường Trung học Tư thục Bình Linh, một ngôi trường Công giáo của Dòng La San, buộc phải rời trường đi lánh nạn ở nơi khác. Vài tháng sau, chỉ có một người can đảm trở về trường, người đó […]

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →