dred scott

Phán quyết Dred Scott – trang sử buồn của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ

Phán quyết Dred Scott – trang sử buồn của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ
Members Public

Giới thiệu chuyên đề: Hiến pháp và Tối cao Pháp viện Hoa KỳKỳ 1: Quyền tài phán tư pháp và quyết định của Chánh án Marshall Suốt gần nửa thế kỷ sau phán quyết Marbury, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ từng bước xây dựng cho mình hình ảnh là người phán xử cuối cùng […]

Lê Nguyễn Duy Hậu
Vụ án

Ủng hộ báo chí độc lập →