Lê Nguyễn Duy Hậu

Một góc nhìn về tranh luận trên mạng tại Việt Nam

Một góc nhìn về tranh luận trên mạng tại Việt Nam
Members Public

Để tranh luận có chất lượng, các bên tham gia phải cùng nhau bóc tách vàng thau đang trộn lẫn.

Lê Nguyễn Duy Hậu
Văn hóa chính trị
Ứng xử với ngôn luận của bên thua cuộc: Bài kiểm tra của nước Mỹ

Ứng xử với ngôn luận của bên thua cuộc: Bài kiểm tra của nước Mỹ
Members Public

Lời tòa soạn: Facebook và Twitter đã có một quyết định gây tranh cãi gay gắt khi đình chỉ tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Luật Khoa xin giới thiệu quan điểm của luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu trong bài viết dưới đây. Tác giả, mặc dù đồng ý rằng Facebook và […]

Lê Nguyễn Duy Hậu
Quan điểm
Nghĩ lại về một cơ chế bảo hiến cho Việt Nam

Nghĩ lại về một cơ chế bảo hiến cho Việt Nam
Members Public

Việc Việt Nam đến giờ vẫn chưa có một cơ chế bảo hiến có thể là một điều may mắn.

Lê Nguyễn Duy Hậu
Thể chế
Bản hiến pháp quan trọng, những con người thực thi nó cũng quan trọng không kém

Bản hiến pháp quan trọng, những con người thực thi nó cũng quan trọng không kém
Members Public

Có một bản hiến pháp dân chủ thôi chưa đủ. Ta còn cần những con người dân chủ.

Lê Nguyễn Duy Hậu
Thể chế
Tối cao Pháp viện và vai trò người thúc đẩy quyền tự do

Tối cao Pháp viện và vai trò người thúc đẩy quyền tự do
Members Public

Thời kỳ cấp tiến nhất của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ghi dấu ấn của Chánh án Earl Warren.

Lê Nguyễn Duy Hậu
Thể chế
Thời đại Lochner, “chính phủ ông tòa” và khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (lại) là “kẻ xấu”

Thời đại Lochner, “chính phủ ông tòa” và khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (lại) là “kẻ xấu”
Members Public

Trong lịch sử của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, có một thời kỳ đặc biệt kéo dài gần bốn thập niên, được gọi là “Thời đại Lochner”, với vai trò năng động tới mức đáng lo ngại của định chế tư pháp này trong đời sống xã hội.

Lê Nguyễn Duy Hậu
Thể chế
Phán quyết Dred Scott – trang sử buồn của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ

Phán quyết Dred Scott – trang sử buồn của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ
Members Public

Giới thiệu chuyên đề: Hiến pháp và Tối cao Pháp viện Hoa KỳKỳ 1: Quyền tài phán tư pháp và quyết định của Chánh án Marshall Suốt gần nửa thế kỷ sau phán quyết Marbury, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ từng bước xây dựng cho mình hình ảnh là người phán xử cuối cùng […]

Lê Nguyễn Duy Hậu
Vụ án
Quyền tài phán tư pháp và quyết định của Chánh án Marshall

Quyền tài phán tư pháp và quyết định của Chánh án Marshall
Members Public

Bài viết này nằm trong chuyên đề về Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ của luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu. Xin đọc bài giới thiệu chuyên đề ở đây. Ngày nay, nếu bạn hỏi bất kỳ ai có nghiên cứu một chút về Hiến pháp Mỹ thì người đó có thể kể vanh vách […]

Lê Nguyễn Duy Hậu
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →