dư luận viên

Bệnh thô tục của người Việt: Nhà dột từ nóc, đừng mắng cóc chửi trời

Bệnh thô tục của người Việt: Nhà dột từ nóc, đừng mắng cóc chửi trời
Members Public

Chửi bới tục tĩu không phải là vấn đề riêng của bóng đá hay thể thao. Nó là hệ thống.

Y Chan
Quan điểm
Nước ngoài cũng có quân đội “tác chiến trên mạng”, nhưng…

Nước ngoài cũng có quân đội “tác chiến trên mạng”, nhưng…
Members Public

Trong một nỗ lực bảo vệ “Lực lượng 47” của Việt Nam, nhiều người đã viện dẫn việc quân đội Anh cũng có Lữ đoàn 77 chuyên “tác chiến trên mạng”. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế.

Nam Quỳnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →