đức giáo hoàng Phanxicô

Giáo hoàng Francis: Hãy để nỗi đau của tha nhân chạm đến mình

Giáo hoàng Francis: Hãy để nỗi đau của tha nhân chạm đến mình
Members Public

Để trở thành người tốt hơn sau đại dịch, ta phải để nỗi đau của tha nhân chạm đến mình.

Hiền Minh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →