đúng quy trình

Xã luận: Ông quận phó và quy trình giết gà bằng dao mổ trâu

Xã luận: Ông quận phó và quy trình giết gà bằng dao mổ trâu
Members Public

Như một thói quen, cứ nghe hai chữ “quy trình” được nhắc đến trên báo đài Việt Nam là người ta dễ nghĩ ngay rằng: lại có một vị quan chức hay một cơ quan nhà nước nào đó đang “thanh minh thanh nga” cho một mớ xôi hỏng bỏng không mới của họ. “Chúng […]

Nguyễn Chế
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →