đuối nước

Phú Quốc: Ngân sách xây khu tượng đài Hồ Chí Minh bằng 176 bể bơi cho trẻ em

Phú Quốc: Ngân sách xây khu tượng đài Hồ Chí Minh bằng 176 bể bơi cho trẻ em
Members Public

Bớt một tượng đài, Việt Nam sẽ có hàng trăm bể dạy bơi cho trẻ em.

Trần Phương
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →