gandhi

Café Luật Khoa: Gandhi và Phong Trào Phản Kháng Bất Bạo Động Ấn Độ

Café Luật Khoa: Gandhi và Phong Trào Phản Kháng Bất Bạo Động Ấn Độ
Members Public

Mohandas Karamchand Gandhi, hay còn gọi là Mahatma Gandhi, là người lãnh đạo nhân dân Ấn Độ sử dụng phản kháng dân sự bất bạo động để dành lại độc lập từ Đế quốc Anh năm 1947. Gandhi sinh năm 1869 trong một gia đình thương gia khá giả. Ông học luật tại Anh và […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →