GDPR

3 vấn đề pháp lý bạn cần biết về “quyền được lãng quên”

3 vấn đề pháp lý bạn cần biết về “quyền được lãng quên”
Members Public

Tìm hiểu về một khái niệm nhân quyền mới nổi, gây tò mò và đang tạo không ít tranh cãi.

Võ Văn Quản
Tự do Internet
Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Hai vấn đề lớn trong dự thảo nghị định của Bộ Công an

Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Hai vấn đề lớn trong dự thảo nghị định của Bộ Công an
Members Public

Cách tiếp cận của chính quyền Việt Nam thể hiện xu hướng lạm quyền hơn châu Âu rất nhiều.

Jeager Le
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →