george orwell

George Orwell, Đoan Trang và tôi – Một tự sự về nghề viết

George Orwell, Đoan Trang và tôi – Một tự sự về nghề viết
Members Public

Tôi chưa từng có cái hân hạnh gặp Đoan Trang. Và tôi lại càng không có cái hân hạnh gặp Orwell (hay Eric Arthur Blair). Nhưng cái hân hạnh nhất của đời người có lẽ là được đọc những thứ mà người khác viết ra. Xét trên phương diện ấy thì tôi may mắn được […]

Vincente Nguyen
Quan điểm
1984 của Orwell: Cẩm nang 6 bước cai trị dành cho các nhà độc tài

1984 của Orwell: Cẩm nang 6 bước cai trị dành cho các nhà độc tài
Members Public

Ngay sau khi chiến tranh Thế chiến II kết thúc, George Orwell đã tự hỏi rằng nước Anh sẽ ra sao nếu nó rơi vào một trong những tín điều độc tài đã và đang thống trị thế giới suốt nửa đầu thế kỷ 20. Đó là nguồn cơn khai sinh cuốn tiểu thuyết phản […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →