Vincente Nguyen

Chế độ tài phiệt và dấu hiệu của nền “thiện nguyện tài phiệt” tại Việt Nam

Chế độ tài phiệt và dấu hiệu của nền “thiện nguyện tài phiệt” tại Việt Nam
Members Public

Khi các nhà tài phiệt đổ tiền ra để “giúp đời”.

Vincente Nguyen
Thể chế
Tư bản thân hữu và mối liên hệ với thể chế của Việt Nam

Tư bản thân hữu và mối liên hệ với thể chế của Việt Nam
Members Public

Tìm hiểu về một biến thể của chủ nghĩa tư bản trong mối tương quan với Việt Nam.

Vincente Nguyen
Thể chế
Tiếng Anh pháp lý về quyền trẻ em

Tiếng Anh pháp lý về quyền trẻ em
Members Public

Những thuật ngữ cơ bản trong pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Vincente Nguyen
tiếng Anh pháp lý
Các giá trị châu Á không tương thích với tự do ngôn luận?

Các giá trị châu Á không tương thích với tự do ngôn luận?
Members Public

Bảo tồn các giá trị văn hóa châu Á không xung đột với tự do ngôn luận.

Vincente Nguyen
Đọc sách cùng Đoan Trang
Luôn muốn trừng trị kẻ khác mình? Bạn có thể có tính cách độc đoán

Luôn muốn trừng trị kẻ khác mình? Bạn có thể có tính cách độc đoán
Members Public

Ai cũng có thể bị tiêm nhiễm tính cách độc đoán. Đó là nền tảng của chế độ độc tài.

Vincente Nguyen
Đọc sách cùng Đoan Trang
Từ vụ Phạm Đoan Trang: Bàn về giam giữ biệt lập và chuẩn mực tố tụng

Từ vụ Phạm Đoan Trang: Bàn về giam giữ biệt lập và chuẩn mực tố tụng
Members Public

So với nhiều quốc gia khác, Việt Nam đang sử dụng bừa bãi công cụ giam giữ biệt lập.

Vincente Nguyen
Tư pháp Hình sự
Làm báo ở Hoa Kỳ cũng khó, nhưng khó hơn là học cách không từ bỏ

Làm báo ở Hoa Kỳ cũng khó, nhưng khó hơn là học cách không từ bỏ
Members Public

Bản chất của báo chí là đối kháng với chính quyền, bất kể chính quyền đó cấp tiến tới đâu.

Vincente Nguyen
Tự do báo chí
COVID-19 làm giới tài phiệt đã giàu lại còn giàu hơn bằng cách nào?

COVID-19 làm giới tài phiệt đã giàu lại còn giàu hơn bằng cách nào?
Members Public

Các chính sách chống dịch đang gây nên tình trạng “lấy của người nghèo chia cho người giàu”.

Vincente Nguyen
bất bình đẳng

Ủng hộ báo chí độc lập →