giam giữ biệt lập

Từ vụ Phạm Đoan Trang: Bàn về giam giữ biệt lập và chuẩn mực tố tụng

Từ vụ Phạm Đoan Trang: Bàn về giam giữ biệt lập và chuẩn mực tố tụng
Members Public

So với nhiều quốc gia khác, Việt Nam đang sử dụng bừa bãi công cụ giam giữ biệt lập.

Vincente Nguyen
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →