giang hồ

Hệ giá trị giang hồ và bài học từ Hong Kong

Hệ giá trị giang hồ và bài học từ Hong Kong
Members Public

Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) nổi lên như là một hiện tượng giải trí, hình mẫu trong giới trẻ. “Thánh chửi” Dương Minh Tuyền “ra tay nghĩa hiệp” giúp đỡ gia đình bé gái bị đánh hội đồng và trở thành anh hùng. Những hiện tượng đó cho thấy cách nhìn của xã hội Việt […]

Võ Văn Quản
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →