Giáng sinh

Vì sao Giáng sinh phổ biến khắp thế giới?

Vì sao Giáng sinh phổ biến khắp thế giới?
Members Public

Điều gì khiến cho một lễ hội thuần tôn giáo và “Tây” như Giáng sinh lại rất được hưởng ứng ở một nước như Việt Nam? Sẽ có người cho rằng dân Việt Nam sính ngoại, ăn theo phong trào, thiếu bản sắc. Lập luận này thật sự chưa thuyết phục lắm, vì người ưa […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →