giáo dân song ngọc

Xã luận: Đường ra tòa mùa này dài lắm

Xã luận: Đường ra tòa mùa này dài lắm
Members Public

Quãng đường từ Giáo xứ Song Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào tới Toà án Nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) dài khoảng 170 cây số. Đó là con đường mà vào ngày 14/2 vừa qua, 600 người dân dự tính sẽ đi để nộp đơn khởi kiện dân sự, đòi công […]

Trịnh Hữu Long
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →