giáo dục nhân quyền

10 câu nói truyền cảm hứng về sức mạnh của giáo dục nhân quyền

10 câu nói truyền cảm hứng về sức mạnh của giáo dục nhân quyền
Members Public

Giáo dục nhân quyền là một khái niệm còn xa lạ tại Việt Nam, nhưng nó là nền tảng để tạo nên những công dân thực thụ biết đứng lên đấu tranh cho lẽ phải và quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Dưới đây là một số câu nói về vấn đề giáo dục […]

Hồng Tâm
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →