giáo xứ An Hòa

Tôn giáo tháng 11/2021: Giáo xứ An Hòa khiếu nại vì đất của giáo xứ trước 1975 bị phân lô bán nền

Tôn giáo tháng 11/2021: Giáo xứ An Hòa khiếu nại vì đất của giáo xứ trước 1975 bị phân lô bán nền
Members Public

Khu đất là trường học ngày xưa đang được rao bán với giá 40 triệu đồng/m2.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →