Giáo xứ thị nghè kiện UBND TP.HCM

Tôn giáo tháng 11/2020: Tổng giáo phận Sài Gòn kiện chính quyền TP. Hồ Chí Minh

Tôn giáo tháng 11/2020: Tổng giáo phận Sài Gòn kiện chính quyền TP. Hồ Chí Minh
Members Public

Chính quyền thành phố bị kiện vì mượn trường của nhà thờ mà không trả, cùng các tin tức khác.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →