giấy chứng nhận tín đồ

Tôn giáo tháng 4/2021: Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần “quan tâm đặc biệt”

Tôn giáo tháng 4/2021: Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần “quan tâm đặc biệt”
Members Public

Chính quyền Việt Nam được đánh giá là vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách có hệ thống.

Thái Thanh
Tôn giáo
Làm thẻ căn cước: Các nước bỏ khai tôn giáo, người Việt phải trình giấy chứng nhận tín đồ

Làm thẻ căn cước: Các nước bỏ khai tôn giáo, người Việt phải trình giấy chứng nhận tín đồ
Members Public

Yêu cầu này sẽ loại trừ tín đồ thuộc các tổ chức tôn giáo không được chính quyền công nhận.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →