God

Khởi thủy, nhà thờ nghĩ giới tính của Chúa là gì?

Khởi thủy, nhà thờ nghĩ giới tính của Chúa là gì?
Members Public

Dịch từ bài “What the early church thought about God’s gender” của David Wheeler-Reed, giáo sư ngành thần học, Đại học Albertus Magnus (Mỹ), đăng trên The Conversation ngày 1/8/2018. Nhà thờ Tân giáo vừa quyết định sửa lại bộ kinh cầu nguyện xuất bản năm 1979, để Chúa không còn được g

Trần Hà Linh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →