gợi ý học luật

20 tips giúp bạn sống sót (và sống khỏe) tại trường Luật – Kỳ 1

20 tips giúp bạn sống sót (và sống khỏe) tại trường Luật – Kỳ 1
Members Public

Hồng Tâm, tổng hợp và bổ sung phù hợp với môi trường giáo dục Việt Nam. Dựa trên 20 Tips for Success in Law School; Chapman University — 1. Đọc nhiều Đọc tất cả các tài liệu được chỉ định cho khóa học của bạn. Đừng để bỏ lại phía sau khi đang học luật; […]

Hồng Tâm
Học luật

Ủng hộ báo chí độc lập →