green trees

Phạm Đoan Trang là ai?

Phạm Đoan Trang là ai?
Members Public

“Tôi tin rằng cuộc đời tôi đã cột chặt với đất nước này”.

Trần Phương
Nhân vật
Thư gửi 500 anh em về 500 triệu USD bồi thường của Formosa

Thư gửi 500 anh em về 500 triệu USD bồi thường của Formosa
Members Public

500 anh em thân mến, Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ có vẻ đang gây tranh cãi ở Việt Nam chẳng kém gì vụ Formosa. Còn nhớ không “một thời đạn bom một thời hòa bình”? “Tảo đỏ” đối đầu “xả thải”, làm mưa làm gió khắp các “cõi giang hồ” Facebook cũng như […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →