Greta Thunberg

Montessori sẽ nói: “Hãy học ở Greta Thunberg”

Montessori sẽ nói: “Hãy học ở Greta Thunberg”
Members Public

Ngày 23/9/2019, Greta Thunberg xuất hiện tại Liên Hiệp Quốc với bài diễn thuyết “How dare you” (Sao các người dám) với phát biểu nổi bật: “Các người đã cướp đi giấc mơ và tuổi thơ của tôi với những lời nói sáo rỗng của các người (“You have stolen my dreams and my childhood […]

Đức Trọng
Quan điểm
Có ai đánh cắp tương lai của Greta không?

Có ai đánh cắp tương lai của Greta không?
Members Public

Mà cô phải nhảy dựng lên trước bao nhiêu lãnh đạo quốc gia như thế?

Hiền Minh
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →