Hà Nội

Nguyên tắc “Dân Quản Quân” và vấn đề tướng lĩnh nắm quyền cơ quan dân sự Việt Nam

Nguyên tắc “Dân Quản Quân” và vấn đề tướng lĩnh nắm quyền cơ quan dân sự Việt Nam
Members Public

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sau khi trở thành Phó bí thư Đảng bộ Hà Nội, đang được giới thiệu nắm giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nếu chưa xét đến thành tựu, kỹ năng quản lý kinh tế, xã hội hay các cáo buộc lạm quyền đang ngày […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →