hậu cộng sản

Đông Âu buổi giao thời và hậu quả của hơn 40 năm cộng sản

Đông Âu buổi giao thời và hậu quả của hơn 40 năm cộng sản
Members Public

“Nếu chưa từng đến nha sĩ trong suốt 40 năm, hay thậm chí tệ hơn là 70 năm, việc chữa răng sẽ vô cùng đắt đỏ, dài hơi.” Đó là lối ẩn dụ của Giáo sư William Outhwaite – một trong những ngòi bút đương đại nổi tiếng nhất chuyên viết về chính trị châu […]

Võ Văn Quản
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →