Hiến chương 77

Hiến chương 77 và tinh thần công dân của một phong trào dân quyền

Hiến chương 77 và tinh thần công dân của một phong trào dân quyền
Members Public

“Tôi không hối hận vì đã quyết định tham gia. Đó là một cuộc phiêu lưu lớn”. Martin Palous kể lại như vậy về một trong những sự kiện trọng đại nhất trong đời ông hơn 40 năm về trước: ký tên vào Hiến chương 77. Cùng tham gia với ông còn có nhà văn […]

Võ Văn Quản
Phong trào Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →