Hill

Cư dân Thủ đô Hoa Kỳ không được bầu cử suốt 170 năm

Cư dân Thủ đô Hoa Kỳ không được bầu cử suốt 170 năm
Members Public

Vào ngày 03/11/1964, người dân của Đặc khu Columbia lần đầu tiên được quyền bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Khi Tu chính án số 23 của Hiến pháp Mỹ được thông qua vào năm 1961, những công dân sinh sống tại thủ đô Hoa Kỳ lần đầu có quyền bỏ phiếu cho chức danh […]

Hồng Tâm
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →