hillary clinton; ứng cử viên tổng thống Mỹ; chính trị Mỹ; trường luật Mỹ; sinh viên luật; yale

Elizabeth Cady Stanton: Tiền nhân của phong trào nữ quyền Hoa Kỳ

Elizabeth Cady Stanton: Tiền nhân của phong trào nữ quyền Hoa Kỳ
Members Public

Elizabeth Cady Stanton sinh ngày 12 tháng 11 năm 1815 tại Johnstown, New York. Bà là một người theo chủ nghĩa bãi nô và cũng là gương mặt lãnh đạo phong trào phụ nữ thời kỳ đầu. Với khả năng viết hùng hồn, “Tuyên ngôn của Cảm xúc” (Declaration of Sentiments) do bà chắp bút […]

Dạ Lãm
Nhân vật
Chính sách trật tự xã hội: “Quản lý” Trump hay “Nhà hoạt động” Clinton?

Chính sách trật tự xã hội: “Quản lý” Trump hay “Nhà hoạt động” Clinton?
Members Public

Chủ đề trật tự xã hội và thượng tôn pháp luật luôn là một trong những trọng tâm chính trong chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên năm nay. Nhưng khái niệm này lại có ý nghĩa và giá trị rất khác nhau đối với hai ứng viên tổng thống của hai chính […]

Hồng Tâm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →