Hoa Thuong Thich Quang Do

Cuộc đời chìm nổi của ba nhà sư: Thích Nhất Hạnh, Thích Trí Quang và Thích Quảng Độ

Cuộc đời chìm nổi của ba nhà sư: Thích Nhất Hạnh, Thích Trí Quang và Thích Quảng Độ
Members Public

Xưa có ba nhà sư: Thích Nhất Hạnh, Thích Trí Quang và Thích Quảng Độ. Cả bà đều tinh thông Phật pháp. Nhất Hạnh nói hay và viết giỏi. Trí Quang có tài lãnh đạo và được quần chúng tin tưởng. Quảng Độ học vấn cao và giỏi ngoại ngữ. Xưa có ba nhà sư. […]

Trần Phương
Tôn giáo
Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Cuộc đại nạn thật sự của Phật giáo

Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Cuộc đại nạn thật sự của Phật giáo
Members Public

Vào buổi trưa ngày 28/5/1994, Đại đức Thích Huệ Thâu, 43 tuổi, đi từng bước chậm rãi ra đằng sau tịnh xá của mình tại một miền quê thuộc xã Ba Càng, tỉnh Vĩnh Long. Ra đến bờ sông, ông ngồi xuống, gập chân lại trong tư thế thiền của đạo Phật rồi châm lửa […]

Trần Phương
Tôn giáo
Hòa thượng Thích Quảng Độ: Một đời tranh đấu

Hòa thượng Thích Quảng Độ: Một đời tranh đấu
Members Public

“Rồi ngày đó sẽ đến, ngày mà chính quyền không thể bịt miệng tất cả mọi người. Nhân dân sẽ vùng dậy như nước vỡ bờ, khi đó đất nước sẽ phải thay đổi, và một quá trình dân chủ sẽ bắt đầu” – Hòa thượng Thích Quảng Độ, tháng Tư năm 2006.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →